Day

August 29, 2018

Мэдэгдэл: Хөвсгөл Алтандуулга ХК-ийн хөрөнгө оруулагч нарт

Хөвсгөл Алтандуулга ХК-ийн хөрөнгө оруулагч нарт Манай компанийн нэмж гаргаж буй хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжаанд оролцож, бидэнд итгэл хүлээлгэсэн хөрөнгө оруулагчиддаа талархсанаа илэрхийлье. Компани та бүхний хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнийг өсгөн нэмэгдүүлэхийн төлөө хичээл зүтгэл гарган ажиллах болно. Анхдагч зах зээлийн арилжаа хийгдсэнээс хойш стратеги хөрөнгө оруулагчдаас шинээр гарсан саналуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэн, цаашдын урт...