Намрын ургац хураалт 50%-тай явж байна.

Хөвсгөл Алтандуулга ХК-ийн намрын ургац хураалт 50%-тай явж байна. Компани энэ жил 4656 га талбайд тариалалт хийснээс 4353 га-д улаанбуудай тариалсан. Ургац хураалтын ажил 9-р сарын 5-нд эхэлсэн бөгөөд байгаль цаг агаарын болон техникийн саатал гарахгүй бол энэ сарын 30-нд дуусахаар төлөвлөсөн байна.

Хөвсгөл Алтандуулга ХК-ийн намрын ургац хураалт 50%-тай явж байна. Компани энэ жил 4656 га талбайд тариалалт хийснээс 4353 га-д улаанбуудай тариалсан. Ургац хураалтын ажил 9-р сарын 5-нд эхэлсэн бөгөөд байгаль цаг агаарын болон техникийн саатал гарахгүй бол энэ сарын 30-нд дуусахаар төлөвлөсөн байна.