Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан-2018 татах