Хөвсгөл Алтандуулга ХК-ийн ТУЗ-ийн хурал 2019 оны 02-р сарын 13-ны өдөр болов

ТУЗ ийн хурлаар :

  1. 2018 оны бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилт, санхүүгийн урьдчилсан гүйцэтгэлийн талаар Гүйцэтгэх захирал Д.Дуламсүрэнгийн мэдээлэл
  2. Нэмэлт хувьцаагаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө, түүний зарцуулалтын тухай
  3. Тэс Трейд ХХК-тай байгуулах сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаар
  4. Ногдол ашиг хуваарилах асуудал
  5. 2019 оны урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардлын төсвийн талаар
  6. 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн төлөвлөгөөний талаар хэлэлцэв