МХБ-ийн арилжааны 43.4 хувийг “Хөвсгөл алтан дуулга” компанийн хувьцааны арилжаа бүрдүүллээ