Хөвсгөл Алтандуулга ХК-ийн 2018 оны борлуулалт жилийн дунджаас 52.8 хувийн өсөлттэй байна

Хөвсгөл Алтандуулга ХК-ийн 2018 оны борлуулалт өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3.6 дахин , жилийн дундаж борлуулалттай харьцуулахад 52.8  хувийн өсөлттэй байна.