БГ 085 буюу Буудайн нэгдүгээр гурил

Буудайн нэгдүгээр гурил нь бүх төрлийн хоолонд тохиромжтой. Гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, ресторан, цайны газрын гол түүхий болдог. Буудайн нэгдүгээр гурил нь 2, 5, 25, 40кг-ын хэмжээтэй савлав. 

Найрлага: Цавуулаг-28%  Чийглэг-15.5% Үнслэг-85%

Leave a Reply