Буудайн 1-р гурил

БГ 085 буюу Буудайн нэгдүгээр гурил

Буудайн нэгдүгээр гурил нь бүх төрлийн хоолонд тохиромжтой. Гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, ресторан, цайны газрын гол түүхий болдог. Буудайн нэгдүгээр гурил нь 2, 5, 25, 40кг-ын хэмжээтэй савлав. 

Найрлага: Цавуулаг-28%  Чийглэг-15.5% Үнслэг-85%

Leave a Reply