Хөвсгөл алтан дуулга ХК (ADU)

Хувцааны ханш харах
Компанийн засаглал

Хувьцааны тухай

  • 2018 оны 2 сарын 20-ний байдлаар компанийн гаргасан нийт 113286 ш энгийн хувьцааг 256  хувьцаа эзэмшигчид эзэмшиж байна.
  • Хөвсгөл алтан дуулга ХК-ийн эрх барих дээд байгууллага нь Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал юм. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг жилд 1 удаа хийж, өнгөрсөн оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, ирэх жилд тавих зорилтуудыг танилцуулдаг.
  • Бид IOSCO болон СЗХ-с баталсан компанийн засаглалын кодексийг баримтлал болгон, Компанийн тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан холбогдох журам, зохицуулалтын актуудыг мөрдөж ажилладаг. 
  • Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч Тэс трейд ХХК нь Хөвсгөл алтан дуулга ХК-ийн нийт хувьцааны 70.7%-ийг эзэмшдэг.
Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний хороод

ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээлэл

ТУЗ нь Компанийн тухай хуулинд заасны дагуу 9 гишүүнтэйгээр байгуулагдсан ба дүрэмд бүрэн эрхийн хугацааг нь 2 жил байхаар тусгасан. Мөн хуулийн дагуу Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороо, Аудитын хороог байгуулан ажиллаж байна.

ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээлэл

Овог, нэр Эрхэлдэг ажил Мэргэшсэн чиглэл, боловсрол
Ноов Ерөөгэрэл

“Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн

Санхүүгийн зөвлөх, ТУЗ-ийн дарга

Санхүүгийн удирдлага, эрсдлийн удирдлага
Доржпүрэв Дуламсүрэн

“Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн

Гүйцэтгэх захирал

Хүнс, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн менежмент

Доржпүрэв

Ганхуяг

“Тэс трейд” ХХК-ийн

Хувьцаа эзэмшигч

Бизнесийн удирдлага, уул уурхайн менежмент

Лхам Даваа

/хараат бус гишүүн/

ХААИС-ийн багш Агрономич, ХААУхааны доктор
Мандшир Зулзаяа “ELC” хуулийн фирмийн өмгөөлөгч Эрх зүйч
Төмөрийн Мөнхгэрэл Дэлхийн банкны “Тогтвортой амьжиргаа 3” төслийн ажилтан Бүртгэлийн эдийн засагч
Очирхүрээ Тунгалаг Тэтгэвэрт, “Тунгаамал төв”  ТББ-ын гүйцэтгэх захирал Эрх зүйч

Заяат

 Батсүх

/хараат бус гишүүн/

Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Малын их эмч, доктор, профессор,

Даваажав Энхтогтох

/хараат бус гишүүн/

“Хөвч хангай” ХХК-ийн       ЗҮТ-ийн зөвлөх Банк, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, статистик

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Сэрээтэр

Оюунгэрэл

“Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Захиргааны эрх зүйч