Хувьцааны тухай

  • 2018 оны хоёрдугаар сарын 20 өдрийн байдлаар компанийн гаргасан нийт 113286 ширхэг энгийн хувьцааг 256  хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж байна. 
  • “Хөвсгөл Алтан дуулга” ХК-ийн эрх бүхий дээд байгууллага нь “Хувьцаа эзэмшигчид”-ийн хурал юм. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг жилд 1 удаа хийж, өнгөрсөн оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, ирэх жилд тавих зорилтуудыг танилцуулдаг.
  • Бид IOSCO болон СЗХ-с баталсан компанийн засаглалын кодексийг баримтлал болгон, Компанийн тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан холбогдох журам, зохицуулалтын актуудыг мөрдөж ажилладаг. 
  • Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч “Тэс трейд” ХХК нь “Хөвсгөл алтан дуулга” ХК-ийн нийт хувьцааны 70.7 хувийг эзэмшдэг.