Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний хороод

ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээлэл

ТУЗ нь Компанийн тухай хуулинд заасны дагуу 9 гишүүнтэйгээр байгуулагдсан ба дүрэмд бүрэн эрхийн хугацааг нь 2 жил байхаар тусгасан. Мөн хуулийн дагуу Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороо, Аудитын хороог байгуулан ажиллаж байна.

Ноов Ерөөгэрэл

“Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн Санхүүгийн зөвлөх, ТУЗ-ийн дарга

Санхүүгийн удирдлага, эрсдлийн удирдлага

Доржпүрэв Дуламсүрэн

“Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Хүнс, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн менежмент

Доржпүрэв Ганхуяг

“Тэс трейд” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигч

Бизнесийн удирдлага, уул уурхайн менежмент

Лхам Даваа /хараат бус гишүүн/

ХААИС-ийн багш

Агрономич, ХААУхааны доктор

Мандшир Зулзаяа

"Очирлекс партнерс" ХХН-ийн гүйцэтгэх захирал

Эрх зүйч

Төмөрийн Мөнхгэрэл

Дэлхийн банкны “Тогтвортой амьжиргаа 3” төслийн ажилтан

Бүртгэлийн эдийн засагч

Очирхүрээ Тунгалаг

“Тунгаамал төв” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал

Эрх зүйч

Заяат Батсүх /хараат бус гишүүн/

Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Малын их эмч, доктор, профессор

Даваажав Энхтогтох /хараат бус гишүүн/

“Хөвч хангай” ХХК-ийн ЗҮТ-ийн зөвлөх

Банк, санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, статистик

Сэрээтэр Оюунгэрэл

“Хөвсгөл Алтандуулга” ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Захиргааны эрх зүйч