“Хөвсгөл-Алтандуулга” ХК 2002 оноос эхлэн эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих, бэлчээрийн болон фермерийн мал аж ахуй эрхчлэгчдийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд мал сүргийн ашиг шимийг дээшлүүлэх чухал нөлөөтэй тэжээллэг, чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж эхэллээ.  Тэжээлийн үйлдвэр нь өдөрт 10 тн тэжээл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай.