2002 oноос эхлэн Хөвсгөл-Алтандуулга ХК нь эрчимжсэн МАА дэмжих, бэлчээрийн болон фермэрийн мал аж ахуй эрхчлэгчдийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс мал сүргийн ашиг шимийг дээшлүүлэх чухал нөлөөтэй тэжээллэг, чанартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж эхэлсэн. Тэжээлийн үйлдвэр нь өдөрт 10 тн тэжээл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Малчдын сэтгэлд хүрсэн бүтээгдэхүүн болж чадсан юм.