Уйгагүй хөдөлмөрийн үр шимээр  “Хөвсгөл алтандуулга” ХК нь

  • 2002-2013 “Шилдэг бүтээгдэхүүний өргөмжлөл”, “Хөвсгөл бренд” үйлдвэрлэгч
  • 2004 “Хэрэглэгчийг хаанд  өргөмжилсөн хамт олон” өргөмжлөл                                  
  • 2004 ХХААЯ-ны “Хүндэт өргөмжлөл” цом
  • 2004 Монголын Тариаланчдын Холбооноос “Ургацын аварга” хамт олон
  • 2004 Хөвсгөл аймгийн “Шилдэг ХАА” нэгж
  • 2005 Улсын тэргүүний “Тариаланч хамт олон”
  • 2006 аймгийн “Шилдэг техник технологи нэвтрүүлэгч” хамт олон
  • 2006 “Шилдэг хөрөнгө оруулагч аж ахуйн нэгж”
  • 2007 “Сумын тэргүүний татвар төлөгч ААН”
  • 2009 БГ-115 ангиллын гурил “Хөвсгөлийн бренд бүтээгдэхүүн”
  • 2010 Татварын ерөнхий газрын цом өргөмжлөл
  • 2010-2012 Тариалан сумын “Бренд бүтээгдэхүүн”
  • 2011 Хөвсгөл аймгийн ХАҮТ “ТОП-10” ААН
  • 2011 Хөвсгөл аймгийн “Шилдэг хөрөнгө оруулагч”
  • 2011 МХАҮТанхим “Entrepreneur 2011” шагнал
  • 2011 Хөвсгөл аймаг ХЭАХН  “Жилийн алдартан”
  • 2012 Монгол улсын татварын албаны дээд  шагнал
  • 2013 Тариалан сумын шилдгийн шилдэг бүтээгдэхүүн
  • 2013 Бүсийн бренд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч
  • 2013 Хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч
  • 2013 ХЭАХН Хэрэглэгчээ дээдлэгч шагнал.
  • 2010,2011,2012,2014 “Шилмэл мал” алтан медаль
  • 2015 Хөвсгөл аймгийн ХАҮТ “Гран При” шагнал
  • 2016 Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ шилдэг хөдөө аж ахуйн компани 

Олон улсын чанарын тогтолцоо, чанар эрүүл ахуйн аюулгүй ажиллагааг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх суурь бэлтгэлийг хангах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг  шат дараатайгаар хийж 2015 онд гурил үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдээс Монгол улсдаа анхны чанарын тохиролын гэрчилгээт аж ахуйн нэгж болов.