1997 онд 2 тээрэмтэй жижиг үйлдвэрлэлээс гараагаа эхэлсэн гурилын үйлдвэр нь хоногт 100 тонн буудай тээрэмдэх, 10 тонн тэжээл үйлдвэрлэх хүчин чадалтай, дэргэдээ 6500 тонн (4000 тонн босоо, 2500 тонн хэвтээ) үр тариа хадгалах хатаалгатай иж бүрэн механикжсан байгууламжтай, 700-800 тн бэлэн бүтээгдэхүүн хадгалах агуулахтай цогц үйлдвэр болж өргөжсөн. 

Энэхүү гурил тэжээлийн үйлдвэр ба үтрэмийн цогцолборт 2010-2012 онд нийт 2.4 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн.

Үйлдвэр нийт 37 байнгын ажиллагсадтай ба ажиллах хүчнийг үйлдвэр дээр сургаж, дадлагажуулах ажиллагааг тогтмол явуулснаар инженер техникийн болон гүйцэтгэх ажилтнаар бүрэн хангагдсан. 

Үйлдвэр түүхий эдээ өөрийн тариалалтаас болон бүс нутгийн тариалан эрхлэгчдээс худалдан авч бэлтгэдэг. Бид бүсийн хэмжээнд үр тариа эрхэлдэг бусад аж ахуйн нэгжтэй олон жил хамтран ажиллаж ирсэн туршлагатай.

Компани бүтээгдэхүүний чанарт байнга анхаарал хандуулж, үйлдвэрийн лабораторийг шаардлагатай тоног төхөөрөмж, боловсон хүчнээр хангаж,  түүхий эдийг хүлээн авахаас эхлэн үйлдвэрлэлийн шат бүрт бүтээгдэхүүнээс тогтмол дээж аван шинжилдэг.

Үйлдвэр олон улсын чанарын тогтолцоо, чанар эрүүл ахуйн аюулгүй ажиллагааг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх суурь бэлтгэлийг хангах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг шат дараатайгаар хийж 2015 оны 7 сард Монгол улсын хэмжээнд анх удаа буудайн гурил бүтээгдэхүүнд чанарын тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийг хүлээн авсан. Цаашид ISO 9001, ISO 22000 стандартуудыг хангахаар бэлтгэл ажлаа эхлээд байна.