Бидний уриа

Сайн сайхны төлөө бүтээв

Эрхэм зорилго

Хүн амыг эрүүл хүнсээр хангахад дорвитой хувь нэмэр оруулж, хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэн, олон улсад танигдсан, үндэсний тэргүүлэгч компани болно.

Товч танилцуулга

“Хөвсгөл Алтандуулга ХК” 1943 онд Тариалан САА нэртэйгээр байгуулагдаж үр тарианы томоохон аж ахуйн нэгж болон өргөжиж бүс нутгийн хүнсний хэрэгцээг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэж байсан түүхтэй.

Манай компани 7150 га эргэлтийн талбайд үр тарианы үйлдвэрлэл эрхэлж, 6500 тн үр тариа цэвэрлэж, хадгалах хатаалгатай механикжуулсан  үтрэм, иж бүрэн засварын  газар ажиллуулж жилдээ 3000 га  уринш  боловсруулалт хийж, 3000-4000 га үр тариа тариалж байна. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор уламжлалт технологиос тэг элдэн шүүлэгт шилжих шинэчлэл хийв. Орон нутагт үр тарианы үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжин, хамтран ажиллаж байна.

Эрүүл, органик хүнс аливаа хүний амьд явах баталгаа, улс нийгмийн оршин тогтнох гол үндэс юм. Хүн амынхаа хүнсний хэрэгцээг дотоодын нөөцөөр хангадаг улс баян орны тоонд зүй ёсоор тооцогддог.

Байгаль цаг уурын өөрчлөлт нь бүс нутагт газар тариалан, уламжлалт мал аж ахуй эрхлэхэд сөргөөр нөлөөлж үйлдвэрлэлийн тогтвортой ажиллагаанд хүндрэл учруулж байгаа боловч шинийг эрэлхийлж, судалгаа шинжилгээний байгууллага, гадаад дотоодын түнш компанитай туршлага солилцож, эрсдэлийг бууруулж тогтвортой үйлдвэрлэлийг эрхэлж ажиллах шаардлага тулгарч байна.

Хөдөө орон нутагт хүн амын тогтвор суурьшилтай амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж, хот суурин газарт нүүх их нүүдлийг зогсоож төвлөрлийг сааруулахад бүс нутагт үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлж тогтвортой ажлын байр, амьдрах орчинг бүрдүүлэх чухал ач холбогдолтой. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сум улсын хэмжээнд хүн амын тоогоороо дээгүүрт ордог бөгөөд тус бүс нутагт эрчимжсэн аж ахуй байгуулах нэн тохиромжтой газар юм. 

“Хөвсгөл Алтандуулга” ХК нь техник технологийн шинэчлэлийн урт хугацааны хөтөлбөр боловсруулж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.