АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

Таны сонирхож буй албан тушаал:
Таны хүсч буй цалин:
Одоо эрхэлж буй ажил:
Одоо авч буй цалин:
Анкет бөглөсөн огноо:
Ажилд орох боломжтой огноо:

Нэг. Үндсэн мэдээлэл

Ургийн овог:
Эцэг эхийн нэр:
Өөрийн нэр:
Регистрийн дугаар:
Төрсөн аймаг, хот:
Хүйс:
НДД-тэй эсэх:
ЭМДД-тэй эсэх:

Иргэний үнэмлэх дээрх хаяг:
Одоогийн оршин суугаа хаяг: Иргэний үнэмлэхтэй ижил бол тэмдэглэх:
Жолооны үнэмлэхтэй эсэх:
Хувийн машинтай эсэх:
Ангилал:
Утас:


И-мэйл хаяг:
Фэйсбүүк хаяг:

Хоёр. Боловсрол

Хаана


Сургуулийн нэр


Элссэн он


Төгссөн


Эзэмшсэн мэргэжил


Зэрэг цол


Голч дүн


Мэргэшлийн сургалтанд хамрагдсан байдал:

Хаана ямар Байгуулагад:Хэзээ:Үргэлжилсэн хугацаа:Ямар чиглэлээр:Гурав. Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр ба албан тушаал:

Хийж гүйцэтгэсэн ажил үүргүүд:

Орсон:

Гарсан:

Гарсан шалтгаан:

Дөрөв. Ур чадвар

Гадаад хэлний мэдлэг:

Гадаад хэлний нэр:Бичих чадвар:Өөрөө ярих чадвар:Сонсож ойлгох:Уншиж ойлгох:Орчуулах аман:


Орчуулах бичгийн:


Та хэлний болон бусад мэргэшлийн чиглэлээр ОУ-д хүлээн зөвшөөрөгдсөн түвшин тогтоох шалгалт өгсөн үү?
ТиймҮгүй
Нэр:

Огноо:

Оноо:

Компьютерийн мэдлэг, чадвар:

Компьютер дээр бичих хурд


Интернэтийн орчинд мэдээлэл хайх

Компьютер форматлах
Дотоод сүлжээний ойлголт


Шинэ программыг хурдан эзэмших
MS WORD-ийн хэрэгслүүдийн ашиглалт


MS Excel -ийн функцуудын ашиглалт

MS Project -ийн хэрэгслүүдийн ашиглал
Photoshop -ын хэрэгслүүдийн ашиглалт

Өөрийн ажилтай холбогдолтой ашиглаж байсан тусгай программ байвал бичнэ үү.

Сонирхол, авьяас чадвар:

Нэр төрөл /урлаг, спорт г.м/
Хичээллэсэн жил
Амжилт, цол
Тав. Гавьяа шагнал

Шагнагдсан онШагналын нэрТайлбар(Улсын чанартай тэмцээн уралдаан болон алдар цол, одон медаль авсан шагналуудыг бичнэ)

Зургаа. Тодорхойлолт

(Удирдах ажилтан эсвэл багш)

Таныг сайн тодорхойлох 3 хүний тухай мэдээлэл

Овог нэр


Эрхэлдэг ажил


Таны юу болох


Холбоо барих утас:


Долоо. Гэр бүлийн байдал

(Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ)

Овог нэр

Таны юу болох

Төрсөн он

Одоо эрхэож буй ажил,тушаал

Холбоо барих утас

Гэрлэсэн эсэх:
Гэрлэлтээ цуцлуулсан:

Найм. Ураг төрлийн байдал

(Таны эцэг эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхдийг бичнэ)

Овог нэр

Таны юу болох

Төрсөн он

Одоо эрхэож буй ажил,тушаал

Холбоо барих утас

Ес. Өссөн орчин

Өсч хүмүүжсэн гэр орны нөхцөл, нөлөөллийн тухай
Хүмүүжүүлсэн хүний зан төлөвийн байдал (өөрийн дүгнэлтээ бичнэ үү)

Арав. Бусад

Та өөрийн эрүүл мэндийн талаар бичнэ үү:

Давуу тал
Сул тал

Таны ойрын 5 жилийн зорилго:

Та өглөө хэдэн цагийн үед сэрдэг вэ?
Та маргааш хийх ажлуудаа хэдийд нарийн төлөвлөдөг вэ?

Таны гэр бүлийн гишүүн болон хамаатан садан төрийн байгууллагад хэлтсийн дарга түүнээс дээш албан тушаал хашдаг эсэх?

Таны гэр бүлийн гишүүн, төрөл садан гадаадад суралцдаг эсэх? Хэрэв сурдаг бол хаана, ямар мэргэжлээр эсвэл ямар чиглэлээр сурдаг вэ?

Та ажлын байрны талаарх мэдээллийг ямар эх 4 сурвалжаас авсан бэ?

ТАНД БАЯРЛАЛАА