Дэд захирал

Хийж гүйцэтгэх ажил үүргүүд
1. Компанийг өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдаж, зохион байгуулах
2. Өөрийн удирдлагын багаа удирдан манлайлах, идэвхжүүлэх, бүтээмж, гүйцэтгэлийг өндөр байлгах
3. Байгууллагын бүтээлч, ажил хэрэгч, харилцааны зөв соёлыг хэвшүүлэх
4. Компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны зорилго төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хянах
5. Хариуцсан төсөв, хөрөнгө, нөөцийг үр ашигтай удирдах
6. Компанийн үйл ажиллагааны дүрэм, журам, бодлого болон стандартыг мөрдүүлэх
7. Ажиллагсдын сэтгэл ханамж, ажлын бүтээмж өндөр байхад анхаарах
8. Гэрээгээр хүлээх бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

Тавигдах шаардлага
1. Дээд боловсролтой
2. Харилцааны өндөр чадвартай
3. Удирдах ажлын туршлага, удирдан зохион байгуулах чадвар сайтай
4. Бизнесийн сэтгэлгээтэй, зохих туршлагатай
5. Үйл явц болон системийг шинжлэн дүгнэх, өөрчлөн зохион байгуулах чадвартай байх
6. Бизнесийн ёс зүйтэй

Сонгон шалгаруулалтын үе шатууд
1. Сонирхсон ажил горилогчид анкетаа hr@tesgroup.mnи-майл хаягруу илгээх
2. Шалгалт авах
3. Ярилцлагад урих
4. Ажлын санал тавьж, гэрээ байгуулах гэсэн үе шатуудтай явагдана

Ерөнхий нярав

Хийж гүйцэтгэх ажил үүргүүд
1. Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл, мэдээ тайлан тооцооны ажлыг зохион байгуулах
2. Бүртгэлийн ажилтнуудыг удирдан чиглүүлж, ажлын гүйцэтгэлийг хянаж, шаардлагатай гарын авлага, сургалтаар хангах
3. Дээд шатны болон санхүү, хяналт шалгалтын байгууллагаас нягтлан бодох бүртгэл, хяналт, шалгалтын асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь нарийн чанд биелүүлэх
4. Бэлэн мөнгө болон бусад хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалт, хадгалалт, зарцуулалтад хяналт тавьж, байгууллагын санхүүгийн сахилгыг өндөр байлгах
5. Удирдлага, дотоодын мэдээлэл хэрэглэгчдийг шаардлагатай үед нь хэрэгцээтэй мэдээллээр хангах, тайлагнах, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ гаргах
6. Улирал бүр санхүүгийн тайлан гаргаж, харьяалагдах дээд шатны байгууллагад тушаах
7. Санхүүгийншинжилгээхийх

Тавигдах шаардлага
1. Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд байнга оршин суух боломжтой байх
2. НББ -ийн чиглэлээр дээд боловсролтой
3. Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай байх
4. Ерөнхий нягтлан бодогчийн мэргэжлээр 1-ээс доошгүй жил ажиллаж байсан туршлагатай байх
5. Санхүү, бүртгэлийн программ дээр ажиллах чадвартай
6. Бие даан хариуцлага хүлээн ажиллах чадвартай байх
7. Удирдах ажлын туршлага, удирдан зохион байгуулах чадвартай
8. Санхүүгийн ажилтны ёс зүйн асуудал үүсгэж байгаагүй, үнэнч шударга ажиллаж ирсэн байх

Сонгон шалгаруулалтын үе шатууд
1. Сонирхсон ажил горилогчид анкетаа hr@tesgroup.mn и-майл хаягруу илгээх
2. Шалгалт авах
3. Ярилцлагад урих
4. Ажлын санал тавьж, гэрээ байгуулах гэсэн үе шатуудтай явагдана

Бараа материалын нярав

Хийж гүйцэтгэх ажил үүргүүд
1. Хөрөнгийг чанар, стандартын дагуу шалган хүлээн авч анхан шатны бүртгэл маягтыг бүрдүүлж, зарлагын хөдөлгөөнийг тогтмол хөтөлж өдөр бүрийн гүйлгээний тайланг гаргах
2. Хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, хадгалалтын горимыг хангаж ажиллах
3. Сарын эцэст хөрөнгийн тооллогыг санхүүтэй хамтарч хийх
4. Агуулах болон өөрийн хариуцдаг обьектын бүрэн бүтэн байдал, лац, ломбо, хамгаалалт, гэрэлтүүлэг, эмх цэгц, агуулах доторх хөрөнгийн төрөлжилт, хураалт, орчны цэвэрлэгээг хариуцах
5. Хөрөнгийн орлого, зарлагын хөдөлгөөн гарах үед түргэн шуурхай ажиллаж, үйлчлүүлэгчдийг чирэгдүүлэхгүй үйлчлэх
6. Байгууллагын удирдлага болон ерөнхий нягтлан бодогчоос даалгасан цаг үеийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ
7. Хөдөлмөрийн гэрээ болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг биелүүлэх, хариуцлагыг хүлээх

Тавигдахшаардлага
1. Санхүү бүртгэл, худалдааны чиглэлээр ажлын тодорхой туршлагатай байх
2. Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай байх
3. Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой байх
4. Нягт нямбай, санхүүгийн сахилга бат өндөртэй байх Санхүү, бүртгэлийнпрограммдээражиллахчадвартай
5. Санхүүгийн ажилтны ёс зүйн асуудал үүсгэж байгаагүй, үнэнч шударга ажиллаж ирсэн байх

Сонгоншалгаруулалтынүе шатууд
1. Сонирхсон ажил горилогчид анкетаа hr@tesgroup.mnи-майл хаягруу илгээх
2. Шалгалт авах
3. Ярилцлагад урих
4. Ажлын санал тавьж, гэрээ байгуулах гэсэн үе шатуудтай явагдана

Тооцооны нягтлан бодогч

Хийж гүйцэтгэх ажил үүргүүд
1. НББ-ийн баримт бичиг, стандартын дагуу анхан шатны баримт бичгийг хөтлөх, хуваарьт тайлан тооцоог цаг тухайд нь гүйцэтгэх
2. Нярвын гаргасан тайланг шалгаж хүлээж авах, тооллого зохион байгуулж, баталгаажуулах
3. Авлага, өглөгийн тооцоог хариуцах, бүртгэлийг хөтлөх, тооцоо нийлэх
4. Удирдлагын бүртгэлийн мэдээлэл, тайланг хуваарьт хугацаанд нь гаргаж тайлагнаж байх
5. Хариуцсан бүртгэлийн тайлан, баримтуудыг сар бүр үдэх
6. Хөдөлмөрийн гэрээ болон ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүргийг биелүүлэх, хариуцлагыг хүлээх

Тавигдах шаардлага
1. Хөвсгөл аймгийн Тариалан суманд байнга оршин суух боломжтой
2. Санхүү, НББ -ийн чиглэлээр дээд боловсролтой
3. Нягтлан бодогч мэргэжлээр 1-ээс доошгүй жил ажиллаж байсан туршлагатай
4. Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай
5. Санхүү, бүртгэлийн программ дээр ажиллах чадвартай
6. Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой
7. Нягт нямбай, санхүүгийн сахилга бат өндөртэй
8. Санхүүгийн ажилтны ёс зүйн асуудал үүсгэж байгаагүй, үнэнч шударга ажиллаж ирсэн байх

Улсын томоохон газар тариалангийн компани Хөвсгөл Алтандуулга ХК-ийн үйл ажиллагааны өргөжилт, бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлттэй уялдан дараахь ажлын байрнуудад сонгон шалгаруулалт зарлаж байна
1. Дэд захирал
2. Ерөнхий нягтлан бодогч
3. Хүний нөөцийн менежер
4. Чанар, эрүүл ахуйн менежер
5. Тооцооны нягтлан бодогч
6. Нярав

Сонгон шалгаруулалтын үе шатууд
1. Сонирхсон ажил горилогчид анкетаа hr@tesgroup.mn и-майл хаягруу илгээх
2. Шалгалт авах
3. Ярилцлагад урих
4. Ажлын санал тавьж, гэрээ байгуулах гэсэн үе шатуудтай явагдана

Хүний нөөцийн менежер

Хийж гүйцэтгэх ажил үүргүүд
1. Бүх ажлын байрны тавигдах шаардлага, ажлын байрны тодорхойлолтуудыг шинэчилж, ажилтан бүрээр цахим бүртгэл, мэдээлэл хөтлөх, хөдөлмөрийн гэрээний бүрдлийг шалгах
2. Нээлттэй ажлын байранд сонгон шалгаруулалт хийх, шалгалт, ярилцлагуудыг зохион байгуулах
3. Шинэ ажилчдыг чиглүүлж, сургах хөтөлбөрүүд боловсруулж, ажилчдыг тухайн ажил үүрэгт нь бэлтгэх
4. Ажилчдын цалин, хөлс, урамшууллын тооцоог холбогдох журмын дагуу хянаж, баталгаажуулах
5. Менежерүүдтэй хамтран ажилчдыг сургах, дадлагажуулах хөгжүүлэх ажлыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хянах
6. Ажилчдын гомдол, саналыг сонсож, холбогдох журмын дагуу шийдвэрлүүлэх
7. Ажилчдын ажлын төлөвлөгөө гаргах, гүйцэтгэлийг тайлагнах, дүгнэх соёлыг хэвшүүлж, зохион байгуулах
8. Байгууллагын зөв соёлыг дэмжих бодлогыг гаргах, ажлыг төлөвлөх, удирдлагад санал болгох, хэрэгжилтийг зохион байгуулах
9. Холбогдох судалгаа шинжилгээ хийх
10. Хүний нөөцийн бодлого, журмыг мөрдүүлэх, шаардлагатай үед сайжруулах, шинэчлэх санал боловсруулах

Тавигдах шаардлага
1. Орон нутагт ажиллах боломжтой байх
2. Хүний нөөцийн менежмент -ийн чиглэлээр суралцсан байх
3. 3-аас доошгүй жил ажиллаж байсан туршлагатай байх
4. Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай байх
5. Удирдан зохион байгуулах чадвар сайн байх
6. Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны өндөр соёлтой байх
7. Өөрийгөө хөгжүүлэх, өсөн дэвжих хүсэл эрмэлзэлтэй байх
8. Хөдөлмөрийн хууль, НДШ-ийн тухай хууль, тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн мэдлэгтэй байх
9. Төрөл бүрийн сургалтууд зохион байгуулж байсан туршлагатай бол давуу тал болно

Сонгон шалгаруулалтын үе шатууд
1. Сонирхсон ажил горилогчид анкетаа hr@tesgroup.mnи-майл хаягруу илгээх
2. Шалгалт авах
3. Ярилцлагад урих
4. Ажлын санал тавьж, гэрээ байгуулах гэсэн үе шатуудтай явагдана

Чанар эрүүл ахуйн хариуцсан менежер

Хийж гүйцэтгэх ажил үүргүүд
1. Хүнсний аюулгүй байдлын стандартыг ханган ажиллуулахтай холбоотой бүхий л ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах, хяналт тавих
2. Үйлдвэрт болон бусад цэгүүдэд эрүүл ахуйн болон чанарын хяналт, шалгалт зохион байгуулах, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг зохион байгуулах
3. Үйлдвэрийн лаборантуудын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, бүтээгдэхүүний чанарын доголдлыг арилгуулах арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах
4. Эрүүл ахуйн дүрэм журам боловсруулах, хуулийн хэрэгжилт ханган ажиллах
5. Хэрэглэгчдээс бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн талаар ирсэн, санал гомдлын мөрөөр арга хэмжээ авч ажиллах
6. Ажилтнуудад эрүүл ахуйн, чанар, стандартын талаар сургалт, танилцуулга өгөх, заавар, стандарт гаргах, мөрдүүлэх чадвартай байх
7. Бусад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан үүрэг

Тавигдах шаардлага
1. Орон нутагт ажиллах боломжтой байх
2. Эрүүл ахуй, технологи, чанарын хяналтын аль нэг чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн
3. Хүнс, Эрүүл Ахуйн холбоотой хууль, дүрэм, журам, стандартын талаар мэдлэгтэй байх
4. Холбогдох чиглэлээр 1-с дээш жил ажиллаж байсан туршлагатай байх
5. Бичиг баримт дүрэм журмын боловсруулалт хийх чадвартай
6. Удирдан зохион байгуулах, багаар ажиллах чадвар сайн байх
7. Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай байх

Сонгон шалгаруулалтын үе шатууд
1. Сонирхсон ажил горилогчид анкетаа hr@tesgroup.mnи-майл хаягруу илгээх
2. Шалгалт авах
3. Ярилцлагад урих
4. Ажлын санал тавьж, гэрээ байгуулах гэсэн үе шатуудтай явагдана

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

Нэг. Үндсэн мэдээлэл

Иргэний үнэмлэх дээрх хаяг: ӨөрийнТүрээсийнЭцэг/Эх хамаатан садангийн
Одоогийн оршин суугаа хаяг: Иргэний үнэмлэхтэй ижил бол тэмдэглэх:Тийм

Жолооны үнэмлэхтэй эсэх:ТиймҮгүй
Хувийн машинтай эсэх:ТиймҮгүй
Ангилал:
Утас:


И-мэйл хаяг:
Фэйсбүүк хаяг:

Хоёр. Боловсрол